Privacyverklaring

ZOOOEVA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ZOOOEVA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van ZOOOEVA verstrekt. ZOOEVA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

  • Aantekeningen van intake gesprek en tijdens coaching sessies

 

Waarom ZOOEVA gegevens nodig heeft:

 

ZOOOEVA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als

u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien

u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan ZOOOEVA uw persoonsgegevens gebruiken ik het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coachende dienstverlening.

 

Hoe lang ZOOOEVA gegevens bewaart:

 

ZOOOEVA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht worden gegevens ten behoeve van dossiervorming opgeslagen om de coachende dienstverlening te kunnen aanbieden. Na afloop van een dergelijk traject wordt gestreefd naar dataminimalisatie.

 

Delen met anderen:

 

ZOOOEVA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering

van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

 

Op de website van ZOOOEVA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ZOOOEVA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

 

ZOOOEVA maakt gebruik van Google Analytics via G-suite om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties en ZOOOEVA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. G-suite handelt conform de geldende AVG en UAVG bepalingen en dit treft u tevens aan in het privacy beleid van G-suite. De gegevens worden zodoende zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk verwerkt.

 

Uw rechten

 

Wilt u inzage in de gegevens die ZOOOEVA van u verwerkt? Of heeft u vragen over uw gegevens of over hoe ZOOOEVA de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met info@zoooeva.nl.

 

Beveiligen

 

ZOOEVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ZOOEVA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van coachende dienstverlening zijn passend beveiligd en zijn slechts inzichtelijk voor de coach.

 

21/05/2018

Groningen